Tipus de galàxies

tipus galàxiesLes galàxies es mostren en el cel nocturn en una gran varietat de formes. Les seves semblances i diferències marquen diferents pautes en el seu desenvolupament. En aquest sentit, la col·lisió entre dues o més galàxies amb una forma i estructura determinades pot desembocar en una galàxia molt més gran i amb una forma totalment diferent. Va ser a partir d’aquestes col·lsions que el 1936 l’astrònom nord-americà Edwin Hubble va efectuar una classificació detallada dels diferents tipus de galàxies que es podien observar.

Aquesta classificació anomenada Seqüència de Hubble o Diagrama Diapasó, ha sigut la base sobre la qual s’han formulat les posteriors classificacions proposades per diferents astrònoms al llarg del segle XX i XXI.
Seqüència de Hubble/Diagrama Diapasó

En la Seqüència de Hubble hi podem distingir 4 grans grups: les galàxies elíptiques, les galàxies espirals, les galàxies lenticulars i les galàxies irregulars. Anem pas a pas:

• Galàxies Elíptiques:

Galàxia elíptica M87 (Galàxia Verge) de tipus (E0)Poden variar molt en tamany, lluminositat i massa. Estan formades per una gran concentració d’estrelles velles que es mantenen compactes degut a la quantitat de matèria fosca que les envolta. Es representen amb la lletra majúscula (E) més un número a la seva dreta que pot oscil·lar entre el (0) i el (7), en funció de l’allargada de la galàxia. Una galàxia (E0) s’observa quasibé rodona, mentre que una galàxia (E7) s’observa molt més allargada. Si les veiguéssim en 3 dimensions aquestes galàxies serien com una pilota de rugbi. S’ha de tenir en compte però, que l’aspecte de la galàxia elíptica depén no només de la seva forma, sinó també de l’angle des del qual l’observem. És a dir que, una galàxia classificada com a (E0) podria tenir en realitat una forma més allargada.

• Galàxies Espirals:

Galàxia espiral M33 (Galàxia del Triangle) de tipus (Scd)Bulb central (concentració d’estrelles similar a una galàxia elíptica) rodejat per un disc pla giratori format d’estrelles i matèria interestelar. Es representen amb la lletra majúscula (S) més una lletra minúscula a la seva dreta que pot oscil·lar entre la (a) i la (d), en funció de la separació dels seus braços. Una galàxia (Sa) s’observa amb els braços més apretats arran del bulb central, mentre que una (Sd) s’observa amb els braços molt més separats. Si les veiguéssim en 3 dimensions, aquestes galàxies tindrien una forma semblant a un “frisbie”.

- Galàxies Espirals Barrades:

Galàxia elíptica M87 (Galàxia Verge) de tipus (E0)En aquestes s’hi pot observar una banda central d’estrelles brillants que creua la galàxia diametralment d’un cantó a l’altre, amb els seus braços espirals que sembla que es prolonguin dels límits de la mateixa. Les Galàxies Barrades es representen amb les lletres (SB) més una lletra minúscula a la seva dreta que pot oscil·lar entre la (a) i la (d), seguint la mateixa lògica que les Galàxies Espirals comunes. Una (SBa) s’observa amb un gran bulb central i els braços molt enganxats al mateix, mentre que una (SBd) s’observa amb els braços molt més separats i amb un bulb central quasibé inexistent.

• Galàxies Lenticulars:

Galàxia lenticular NGC 2787 de tipus (SB0)Tipus de galàxia intermitja entre les elíptiques i les espirals. Amb forma de disc, s’hi observa una concentració d’estrelles i pols central. No tenen braços ja que, com les galàxies elíptiques, han consumit gran part de la seva materia interestelar. Es representen amb les sigles (SO). Posteriorment s’ha complementat la seva representació escrita en funció de si consten d’una barra central (com les Galàxies Barrades) més o menys intensa, o de si s’assemblen més a una espiral o a una elíptica.

• Galàxies Irregulars:

Galàxia irregular M82 (Galàxia del cigarro) de tipus (Irr-II)Són les galàxies que no encaixen en cap de les classificacions efectuades per Ed Hubble. No tenen forma elíptica, ni espiral, ni lenticular. Es representen amb les sigles (Irr-I) i (Irr-II). Les del primer cas són galàxies poc evolucionades, sense nucli i amb poca lluminositat. Les del segon, són galàxies joves produïdes després d’una col·lisió o deformades per la gravetat de grans cossos massius pròxims a elles.

Aquesta classificació general que representa el Diagrama Diapasó d’Edwin Hubble ha anat evolucionant de forma continuada. Amb el temps i els avenços tecnològics s’han pogut realitzar observacions més detallades. Són molts els factors que s’han de tenir en compte a l’hora de classificar les galàxies, i moltes les propostes que s’han anat efectuant fins el dia d’avui. La complexitat de les classificacions actuals és lleugerament superior a l’explicada en aquest apartat, però la Seqüència de Hubble representa un sistema de base que, a tots aquells aficionats a l’astronomia, ens pot ajudar a fer-nos una idea general de la varietat estructural de les galàxies que es poden observar des de la nostra posició en l’univers.
Encara hi ha molt per descobrir sobre el comportament de les galàxies i la seva evolució. Us convido a seguir informant-vos-en visitant els demés temes relacionats.